Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltsége

Kirendeltségvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6096 Kunpeszér, Béke utca 8.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltségének vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) és egyéb hatályos jogszabályokban szereplő feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

Képviselő-testületi ülések előkészítése, azok dokumentálása. Pályázatok menedzselése, informatikai rendszerek-felületek kezelése,.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Mötv. 81. § (3) bekezdése szerinti jegyzői tevékenységek segítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kinevezés, illetmény, juttatások megállapítása A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 24/2012 (VI.21) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Bűntetlen előélet

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

        Hat hónap próbaidő vállalása.

        A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1.sz. melléklet 19. pontjában meghatározott iskolai végzettség és szakképzettség.

        Nem áll a 2011. évi CXCIX tv..39.§ (1) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-76-558-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6096 Kunpeszér, Béke utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 386-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6097 Kunadacs, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 386-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha az összes tartalmi és formai követelményeknek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A pályázatokat a jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.