Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal Csávolyi Kirendeltség

jegyzői referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év, 2020.07.01 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6448 Csávoly, Arany János utca 39.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző hivatalvezetői tevékenységének támogatása, képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések és jegyzőkönyvek elkészítése, szerződések előkészítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező v. állami és jogtudományi doktori,

        önkormányzatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben megismerhetők

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30-935-6633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal Csávolyi Kirendeltség címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZ/1280-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyzői referens.         Postai úton, a pályázatnak a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal Csávolyi Kirendeltség címére történő megküldésével (6447 Felsőszentiván, Rákóczi Ferenc utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZ/1280-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: jegyzői referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A polgármester egyetértésével a jegyző dönt, aki fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónap próbaidő A közszolgálati jogviszony megegyezés alapján meghosszabbítható határozatlan időre szóló közszolgálati jogviszonnyá. Kérjük a tárgyban feltünteti a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a valamint a munkakör megnevezését: jegyzői referens.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.