Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építésügyi Szolgáltatási Ponttal kapcsolatos építésügyi szolgáltatási feladatok. Települési önkormányzati egyéb műszaki feladatok. Szakhatósági állásfoglalás és szakvélemény kiadása. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, a 29/2012.(III.7.) Korm.rendelet szerinti képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Műszaki, építész végzettség,

        hasonló területen szerzett tapasztalat, egyéb közigazgatási gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alap, vagy szakvizsga

        Ingatlan értékbecslő végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz,

        Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/558-008 121 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadszállási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 724/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadszállási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 724/2019., valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A jegyző a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezésben 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szabadszallas.hu - 2019. június 4.

        Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla - 2019. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabadszallas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.