Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet - Kapuvár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet Kapuvár
Krónikus Belgyógyászati Osztály

belgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakorvosi tevékenység végzése az intézmény Krónikus Belgyógyászati Osztályán. Belgyógyászati szakrendelés vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Belgyógyász szakorvosi képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Orvosi diploma, szakképesítés fénymásolata

        Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről szóló Igazolvány (OONYI) másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a kiírónak meg kell e semmisítenie, vagy a pályázó részére vissza kell-e juttatnia

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3696596501 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet - Kapuvár címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10. R. 1.em. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 006-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: belgyógyász szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet - Kapuvár címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 006-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: belgyógyász szakorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10. R. 1. 102.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására összehívott bizottság értékeli a határidőben érkezett, kiírásnak megfelelő pályázatokat, jegyzőkönyvet készít, értesíti a pályázaton résztvevőket az eredményről. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.lumniczerkorhaz.hu - 2019. június 7.

        www.kapuvar.hu - 2019. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör megegyezés szerint megbízási szerződés vagy vállalkozói jogviszony keretében is ellátható. Illetmény és juttatások megegyezés szerint. Igény szerint összkomfortos szolgálati lakást biztosítunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.