Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

1 fő gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A többi gyermekkel együtt nevelhető SNI gyermekek fejlesztő nevelése a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény telephelyein.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak pedagógiája szak,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

Elvárt kompetenciák:

        szakmai elhivatottság, empátia, nyitottság, integrációs tevékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 625/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 625/2019, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő gyógypedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Moravszki Zsoltné részére a ekaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszavasvari.hu - 2019. június 3.

        www.ekaovoda.hu - 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézményvezető fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.