Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműforgalmi Osztály

közúti és telephelyi ellenőrzési feladatok

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Szent István körút 19/A.

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműforgalmi Osztályának feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A belföldi és nemzetközi járműforgalmat érintő komplex közúti ellenőri feladatok ellátása (különösen a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségre, a járművezetőre, vezetési és pihenőidőre, valamint a menetíró készülékre, veszélyes áru szállításához előírt különleges feltételekre, közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység végzésére, nemzetközi forgalomban közlekedő jármű közlekedésének külön feltételeire, a járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartására, a szállítmány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó feltételek helyszíni ellenőrzése. A közúti közlekedési szolgáltatók, egyéb járműüzemeltetők tevékenységének telephelyen történő ellenőrzése. Az ellenőrzések eredménye alapján szükséges helyszíni intézkedések megtétele, hatósági döntések előkészítése, adatszolgáltatások előkészítése, teljesítése, nyilvántartás vezetés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, műszaki, gazdaságtudományi, természettudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi és jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közlekedési, gépészeti, mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés.,

        CE kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Továbbá rendészeti és közszolgálati, közlekedési, közlekedésgépészeti, közlekedésépítő, informatikai, gépészeti, villamosipari és elektronikai ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti közlekedési, gépészeti, mezőgazdasági, ügyviteli, közgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakirányú szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gépészeti, műszaki, közlekedési képzési területen szerzett felső- vagy középfokú szakképzettség

        autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel öt év, felsőfokú képesítéssel két év szakirányú szakmai gyakorlat

        közúti jármű műszaki vizsgabiztosi igazolvány

        járműipari, szállítmányozási területen szerzett szakmai tapasztalat

        közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés

Elvárt kompetenciák:

        határozott fellépés, megbízhatóság, felelősségvállalás,

        problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség,

        együttműködési, konfliktuskezelési képesség,

        terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,

        szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai

        az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

        nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 76/795-120 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/01187-29/2019 , valamint a munkakör megnevezését: közúti és telephelyi ellenőrzési feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/01187-29/2019, valamint a munkakör megnevezését: közúti és telephelyi ellenőrzési feladatok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 14. emelet .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. június 3.

        www.bkmkh.hu - 2019. június 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.