Tabdi Napköziotthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tabdi Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai nevelés és a Helyi Óvodai Programban megfogalmazottak betartása Pedagógiai, szakmai feladatok, tanügy igazgatási adminisztratív teendők végrehajtása és egyéb feladatok végrehajtása a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekcsoport és az intézmény érdekében(Nemzeti Köznevelési Törvény előírásai alapján)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Nyelvvizsgával együtt a diploma megléte - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság,büntetlen előélet, iskolai végzettséget igazoló okmány, önéletrajz, álláshely betöltése esetén erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Olyan munkatárs jelentkezését várjuk, aki munkájában igényes, szakmájában elhivatott,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Olyan munkatárs jelentkezését várjuk, aki munkájában igényes, szakmájában elhivatott

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar állampolgárság,büntetlen előélet, iskolai végzettséget igazoló okmány, önéletrajz, álláshely betöltése esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-953-0957 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tabdi Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tabdi Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató csak teljes, minden benyújtandó irat, igazolás megléte után tud érvényes pályázati anyagot befogadni, elbírálni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.