Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

1 fő dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp 1 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek gondozásával kapcsolatos teendők elvégzése, a nevelő- oktató munka segítse, az óvoda tisztaságának, rendjének folyamatos biztosítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, dajka,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, dajka, pedagógiai asszisztens,

        Dajka, pedagógiai asszisztens munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-68/381-852 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági lt. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mezőkovácsháza Város honlapja - 2019. június 1.

        Mezőkovácsháza Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája - 2019. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.