Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a DE Klinikai Központ Elnöki Hivatal Operatív Igazgatóságára

jelnyelvi tolmács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.08.01-től 2019.12.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Klinikai Központba érkező hallássérült emberek kommunikációjának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        jelnyelvi tolmács szakképesítés (OKJ 52)

        Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe történő regisztráció

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jelnyelvi tolmács területen szerzett tapasztalat

        több tolmácsolási módszer ismerete, alkalmazása

Elvárt kompetenciák:

        kiváló kommunikációs képesség,

        önálló munkavégzés,

        jó szervezőkészség,

        empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolatai

        Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe történő felvételről szóló igazolás

        Külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásánál fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/514/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jelnyelvi tolmács .         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/514/2019., valamint a munkakör megnevezését: jelnyelvi tolmács .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu - 2019. június 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.