Országos Mentőszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Mentőszolgálat
Számviteli Osztály

Analitikus készletkönyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Róbert Károly körút 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az Országos Mentőszolgálat és telephelyei jogszabályban, valamint az OMSZ szabályzataiban meghatározott készlet nyilvántartási feladatok, könyvelési, leltározási és selejtezési feladatok végrehajtása, ellenőrzése. Az OMSZ integrált rendszer Készlet moduljában a bizonylatok pénzügyi és mennyiségi ellenőrzése számla alapján. A havi pénzügyi zárás előkészítése a főkönyvi feladáshoz

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Számviteli és pénzügyi ügyintéző,

        Hasonló munkakörben szerzett, legalább 1 év szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyi intézményben hasonló munkakörben szerzett legalább 1 év szakmai gyakorlat

        Államháztartási számviteli gyakorlat

        CT-Ecostat program ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

        jó kommunikációs, hatékony és gyors problémamegoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, motivációs levél

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, melyet a bizottsági meghallgatáskor eredetiben be kell mutatni

        90 napnál nem régebbi (a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/36/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Analitikus készletkönyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/36/2019, valamint a munkakör megnevezését: Analitikus készletkönyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mentok.hu - 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Országos Mentőszolgálat, mint álláspályázatot hirdető a beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a pályázó pályázatát nem elektronikus úton nyújtja be, az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése alapján, sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat megsemmisíti és a pályázó személyes adatait törli.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.