Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2 év –ig tartó –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi Miklós utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű gyermekszeretet, kreativitás, együttműködőképesség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló iratok,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06202450960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi Miklós utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48-5/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi Miklós utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.