Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális munkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1163 Budapest, Cziráki utca 22.

Budapest, XVI kerüle Budapest, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kerület óvodáiban és iskoláiban egyéni fogadó órák tartása pedagógusoknak, szülőknek, gyermekeknek, prevenciós csoportok szervezése és lebonyolítása, a jelzőrendszer működésének elősegítése, team munkában való részvétel. Részvétel az intézményi konfliktusok kezelésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30) NM rendeletben előírtak szerint,

        gyermekvédelmi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        csoportokkal végzett tevékenység - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mediátor, élménypedagógiai képzettség,

Elvárt kompetenciák:

        empátia, magas szintű konfliktus kezelési és jó kommunikációs képességek ,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 4030001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/20762019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális munkás.         Postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/20762019, valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális munkás.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        3sz.hu - 2019. június 5.

        www.napraforgo16.hu - 2019. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.napraforgo16.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.