Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola - Szombathely

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kőszegi Gyermekotthona

nevelő-utógondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Kiss János utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dolgozó feladata az utógondozói ellátás alatt álló fiatal felnőtt ellátásának megszervezése, biztosítása, az együttműködési megállapodás alapján a fiatal felnőtt támogatása, segítése. Otthonteremtési támogatás igénylése esetén a támogatás felhasználásának megtervezése, felhasználása és elszámolás a felhasználásról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus végzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; 3 hónapnál nemrégebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; A pályázó nyilatkozata, mely szerint a a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0036303613629 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola - Szombathely címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8-379/2019 , valamint a munkakör megnevezését: nevelő-utógondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola - Szombathely címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8-379/2019, valamint a munkakör megnevezését: nevelő-utógondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes meghallgatást követően , a nyertes pályázat kihirdetésre kerül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.