Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

üzemeltetési segédelőadó (eszközgazdálkodási)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Főkapitányság Gazdasági Igazgatósága Informatikai Osztályán a számítástechnikai, a híradástechnikai, az adatkommunikációs és biztonságtechnikai eszközök, készletek normáknak megfelelő beszerzésének előkészítése. A szakmai szervektől érkező szakanyagellátási igények összesítése, a központilag biztosított, a helyileg beszerzett és a javításra kerülő eszközök elszállításának megszervezése. A rendőri szervek között a szakanyagok vagyonkezelői jogának átadásával kapcsolatos szerződések előkészítése. Naprakész nyilvántartás vezetése a szakanyagokról, közreműködés az újonnan beszerzett anyagok mennyiségi és minőségi átvételénél, továbbá az éves leltározásban; anyagi felelősi feladatkör. Ügykezelői feladatok ellátása az Informatikai Osztály ellátási körébe tartozó szervezeti egységek anyaggazdálkodási feladatai tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) középfokú munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetményekről szóló 12. mellékletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        adminisztratív munkakörben szerzett, - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság,

        egészségi alkalmasság,

        büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        a végzettséget igazoló okiratok másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyaga tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-94/521-186, mellék: 12-85 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Pf. 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18000-101/468/2019. , valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési segédelőadó (eszközgazdálkodási).         Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18000-101/468/2019., valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési segédelőadó (eszközgazdálkodási).

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/C. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírására a Hszt. 287/R.§-a alapján került sor. A foglalkoztatás a Hszt. szerinti rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban történik, sikeres pályázat esetén a kinevezés határozatlan időre szól.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.