Hétszínvirág Művészeti Óvoda - Maglód

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hétszínvirág Művészeti Óvoda - Maglód

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.08.14 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2234 Maglód, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai munkát közvetlenül segítő feladatok ellátása, takarítás, konyhai feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, dajka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, bizonyítvány másolatok, egyéb végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0629325189 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hétszínvirág Művészeti Óvoda - Maglód címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 232/2019. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Hétszínvirág Művészeti Óvoda - Maglód címére történő megküldésével (2234 Maglód, Rákóczi utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 232/2019., valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.