Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Árpád út 28-32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fő feladatként az Igazgatóság központjához tartozó gépjárművek (7 db) üzemeltetése (szervizeltetés, javítások, vizsgáztatások szervezése) valamint az Igazgatóság gépeivel, járműveivel kapcsolatos, adatszolgáltatások, jelentések készítése és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. Eseti műszaki jellegű és adminisztrációs feladatok ellátása: a hulladékgazdálkodással összefüggő adminisztratív feladatok (szállítások megszervezése, adatszolgáltatások, jelentések készítése, egyéb adminisztrációs feladatok); kapcsolattartás a munkabiztonsági és tűzvédelmi szak-vállalkozóval, adatszolgáltatások, jelentések készítése, egyéb adminisztrációs feladatok ellátása; épület üzemeltetési feladatok ellátása; részvétel épületenergetikai és egyéb, fentiekkel összefüggő projektek előkészítésében és megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, műszaki középfokú iskolai (technikusi) végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        járművek, épületek, létesítmények üzemeltetésében szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 008/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (9021 Győr, Árpád út 28-32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 008/2019, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eduvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.