Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

gyermekvédelmi gyám

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3532 Miskolc, Károly utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Figyelemmel kíséri és elősegíti intézményben a gyermekvédelmi szakellátás keretében gondozott gyermekek testi, értelmi, értelmi, erkölcsi fejlődését, nevelését, valamint ellenőrzi a gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását. Ellátja a gyermekek törvényes képviseletét és vagyonának kezelését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus - kivéve hittantanár, hittanár - szakképzettség, pszichológus, viselkedéselemző vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány, amelyben az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésébe foglalt feltételeknek való megfelelést kell igazolni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Egy eredeti és két másolati példányban szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pályázati követelményekben meghatározott feltételeket igazoló erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló feladóvevény, végzettséget igazoló oklevél másolat, személyes adatok kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozat, pályázat anyagába való betekintéshez harmadik személy részére adott hozzájáruló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20/966-8362 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3532 Miskolc, Károly utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 159/30/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi gyám.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3532 Miskolc, Károly utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 159/30/2019., valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi gyám.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3532 Miskolc, Károly utca 12. 1.emelet 109.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően 3 tagú bizottság döntése alapján. A pályázó meghallgatásának időpontjáról elektronikus úton küldünk értesítést a pályázó által megadott e-mail címre. A nyertes pályázó értesítése szintén az elektronikus címen keresztül történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        B.A.Z.Megyei Gyermekvédelmi Központ és TGYSZ székhelye: 3532 Miskolc Károly u. 12. - 2019. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett álláshelyen a gyermekvédelmi gyám területi munkáját Kazincbarcika és a város vonzásterületén élő gondozott gyermekek vonatkozásában látja el, ezért elsősorban ezen a területen lakóhellyel rendelkezők jelentkezését várjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.