Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vízrendezési és Öntözési Osztály

vízrendezési ügyintéző/referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Árpád út 28-32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Igazgatóság sík- és dombvidéki területein lévő állami tulajdonú, vízügyi vagyonkezelésében lévő vízrendezési és vízpótló művek, magasépítmények üzemeltetésének, fenntartásának, fejlesztésének előkészítése, irányítása. Az ágazati célkitűzések érvényesítése a vízügyi műszaki létesítményeket érintő egyéb fejlesztések során. Pályázatok szakmai feladatainak irányítása és koordinációja. Részvétel ár- és belvízvédekezésben. Szakágazati adatok digitális nyilvántartása, adatok karbantartása. A működési terület vízgazdálkodását érintő tervek, koncepciók készítésében való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, szakirányú,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        erkölcsi bizonyítvány

        jó kapcsolatteremtő képesség, csapatszellem

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, építőmérnöki,

        Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Egyetemi szintű vízépítő mérnöki végzettség

        Vízépítési kivitelezési, vízügyi hatósági vagy vízgazdálkodási tervezési szakmai gyakorlat

        Műszaki ellenőri jogosultság

        Autocad, ArcGIS felhasználói szintű ismerete

        vízügyi szakmai elhivatottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 009/2019 , valamint a munkakör megnevezését: vízrendezési ügyintéző/referens.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (9021 Győr, Árpád út 28-32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 009/2019, valamint a munkakör megnevezését: vízrendezési ügyintéző/referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmények és juttatások megállapítására a 391/2017 (XII.13.) Korm. rendelete az irányadó.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eduvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.