Székesfehérvári Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

ügyviteli dolgozó/titkársági asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.21 - 2020.06.23. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Titkársági feladatok ellátása, telefonhívások fogadása, e-mail-ek kezelése, szerződések, elszámolások készítése, egyéb ügyviteli feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        titkársági, adminisztrációs területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        munkaügyi ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés, magas szintű kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFSZC/072/12-48/19 , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli dolgozó/titkársági asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Budai út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFSZC/072/12-48/19, valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli dolgozó/titkársági asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően a vélemény nyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.