Halászi Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Halászi Óvoda és Bölcsőde

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9228 Halászi, Kossuth L. utca 89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 6/2016 (III. 24.) EMMI rendeletnek megfelelően, kisgyermeknevelői feladatok ellátása. 3 éven aluli gyermekek gondozása - nevelése, harmonikus testi - szellemi fejlődésük segítése, életkori és egyéb sajátosságok figyelembe vételével

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Bölcsődei szakdolgozó (OKJ,) Csecsemő és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő - és kisgyermeknevelő - gondozó (OKJ), csecsemő - és gyermeknevelő - gondozó (OKJ) kisgyermekgondozó - nevelő (OKJ), csecsemő - és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő - és gyermekgondozó (OKJ),

        kisgyermeknevelő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        jó szintű gyermekismeret, gyermekszeretet, kommunikációs képesség, megbízhatóság, empátia, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/9768628 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Halászi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9228 Halászi, Kossuth L. utca 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-61/2019. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Halászi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9228 Halászi , Kossuth Lajos utca 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-61/2019., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. A pályázat elbírálója fenntartja a jogot , hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Halászi Óvoda és Bölclsőde hírdetőtábla - 2019. június 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.