Klebelsberg Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Egri Tankerületi Központ
Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály

üzemeltetési ügyintéző/üzemeltetési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 92. Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Az Egri Tankerületi Központhoz tartozó intézmények működtetésével kapcsolatos vagyonkezelési, üzemeltetési feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

841211 - Oktatás igazgatása, ezen belül az üzemeltetési, beszerzési területhez kapcsolódó üzemeltetési ügyintézői/referensi tevékenység ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a munkáltató belső szabályzatainak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, végzettség esetén: érettségi végzettség és építőipari szakképesítés, vagy műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikusi szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportban szerzett szakképesítés. / Felsőfokú végzettség esetén: egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy agrár műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolati példánya

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 36/795-206 vagy a +36 70/372-6814 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00641-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési ügyintéző/üzemeltetési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00641-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési ügyintéző/üzemeltetési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A motivációs levélben az alábbi pályázati azonosító szám feltüntetése szükséges: TK/091/00641-1/2019

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.