Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények
Terápia szakrendelés

gyógymasszőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2.

Baranya megye, 7632 Pécs, Csontváry utca 6/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógymasszőri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, gyógymasszőr,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        szakmai önéletrajz

        működési nyilvántartási igazolvány másolata

        MESZK tagsági igazolvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-72/523-500/407 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények címére történő megküldésével (7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B-8-1176/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógymasszőr.         Postai úton, a pályázatnak a Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények címére történő megküldésével (7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B-8-1176/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyógymasszőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. 4. 414..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályi előírásoknak megfelelően. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        fenntartó önkormányzat honlapján, helyben szokásos módon

        az intézmény honlapján

        www.bama.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eeipecs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.