Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal
Lippói Kirendeltség

jegyzői referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év, mely lejárta után meghosszabbítható –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7781 Lippó, Kossuth L. utca 84.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a jegyző hivatalvezetői tevékenységének támogatása, képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések és jegyzőkönyvek elkészítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy állami és jogtudományi doktori,

        önkormányzatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata, motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben megismerhetők

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20-7727857 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7784 Nagynyárád, Kossuth L. utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1272/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jegyzői referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7784 Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1272/2019., valamint a munkakör megnevezését: jegyzői referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7784 Nagynyárád, Kossuth L. utca 46. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

a polgármesterek egyetértésével a jegyző dönt, aki fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.