Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Giorgio Perlasca Ker. Vend. SZKI és SZI
tantestület

könyvtáros tanár - magyar nyelv és irodalom vagy angol nyelv vagy informatika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106 Budapest, Maglódi út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

50% munkaidő keretében (20 óra/hét) az iskolai könyvtár működtetése anyagi felelősségvállalással, valamint a megjelölt szaknak megfelelő tantárgy(ak) oktatása szakközépiskolai és szakiskolai képzésben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) munkaügyi szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, magyar nyelv és irodalom vagy angol nyelv vagy informatika,

        könyvtáros végzettség, szakképzettség magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő képesség, orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        szakmai gyakorlat (pedagógiai) - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        gépjármű-vezetői engedély, budapesti lakóhely

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-1-2625790 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 006/2009 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár - magyar nyelv és irodalom vagy angol nyelv vagy informatika tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 006/2009, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár - magyar nyelv és irodalom vagy angol nyelv vagy informatika tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

az Oktatási közlönyben való megjelenéstől számított 30 napon belül kell a pályázatot benyújtani. Az iskola vezetősége ezután 30 napon belül hozza meg a döntést, melyről 5 napon belül értesítést küld.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatás Közlöny

        Fővárosi Önkormányzat hírdetőtáblája - 2009. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.