Jászfényszaru Város Gondozási Központja

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jászfényszaru Város Gondozási Központja Védőnői Szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, empátia, elhivatottság.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        B. kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata

        nem pályakezdő esetében az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagságot igazoló kártya másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-57/422-148 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászfényszaru Város Gondozási Központja címére történő megküldésével (5126 Jászfényszaru, Bajcsy-Zsilinszky út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Jászfényszaru Város Gondozási Központja címére történő megküldésével (5126 Jászfényszaru, Bajcsy-Zsilinszky út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5126 Jászfényszaru, Bajcsy-Zsilinszky út 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jászfényszaru Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Egyéb juttatások: cafeteria, munkaruházat biztosítása. A lakhatás megoldásában az önkormányzat segítséget nyújt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.