Belső-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 , Horváth Mihály tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ubuntu Linux szerverpark (XEN virtuális környezet, DRBD cluster) és ezen nyugvó Ubuntu Linux virtuális szerverek, azok által nyújtott szolgáltatások (többek között: LDAP tartomány, samba és ISCSI meghajtó megosztás, apache és nginx webkiszolgálás, webhoszting szolgáltatás, levelezés, e-napló, könyvtári katalógus), épületen belüli hálózat és Windows kliensek üzemeltetése, karbantartása, javítása, fejlesztése. Weboldalak karbantartása, fejlesztése (nagyrészt PHP, MySQL, jQuery). Oktatástechnikai eszközök (projektorok, interaktív táblák) és stúdió működtetése, karbantartása. Felhasználótámogatás, pedagógiai IKT tevékenység szakmai támogatása. Kapcsolattartás fenntartókkal, alapítványokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, informatika,

        Angol nyelv alap szintű nyelvtudás,

        informatikai rendszerüzemeltetésben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, informatika,

        Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Stúdió üzemeltetése - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Hangtechnikai eszközök (keverőpult, erősítő,stb.) DMX fénytechnika, DSLR fényképezőgép használata

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű önálló munkavégzés, kreativitás, problémamegoldó képesség, együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok szkennelve, alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/00081-8/2019 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1071 Budapest, Damjanich utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/00081-8/2019, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Interjú a kiválasztott pályázókkal a Fazekasban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.