Egri Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

utazótanári intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Klapka György utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásában foglalt feladatok. Az intézmény utazótanári intézményegységének vezetése, az utazótanárok munkájának irányítása, befogadó intézményekkel való kapcsolattartás, új intézményekkel kapcsolatépítés 12 rehabilitációs óra megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus végzettség, hallássérültek pedagógiája szakirány,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        közoktatási vezetői szakvizsga,

        legalább 10 éves munkatapasztalat 0-18 éves korú hallássérült, látássérült és beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelésében,

        audiológiai gyakorlat,

        kapcsolat befogadó intézményekkel.

        nagy munkabírás, jó kommunikációs készség, eredményes konfliktuskezelési gyakorlat,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Több éves tapasztalat sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével szegregált és integrált körülmények között; a megfelelő szakirányú gyógypedagógus végzettség, vezetői tapasztalat,

        változó munkarend vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,

        az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        szakmai önéletrajz.

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Klapka György utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00048-31/2019 , valamint a beosztás megnevezését: utazótanári intézményegység-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00048-31/2019, valamint a munkakör megnevezését: utazótanári intézményegység-vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3300 Eger, Klapka György utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján az Egri Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.