Kővágószőlős község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kővágószőlős község Önkormányzata

Művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7673 Kővágószőlős, Rákóczi út 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Buzás Andor Művelődési Ház, (Integrált Közösségi Szolgáltató Tét, ezen belül könyvtár), működtetése. DJP pont működtetése. Uránbányászati emlékkiállítás működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Művelődésszervező, rendezvényszervező,

        Művelődésszervező - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Hálózatismeret,

        Önéletrajz, iskolai végzettségek igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, IKSZT működtetésére vonatkozó konkrét elképzelések, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        délutáni-hétvégi munkavégzés vállalása

        bármely idegennyelv ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 30 604 4411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kővágószőlős község Önkormányzata címére történő megküldésével (7673 Kővágószőlős, Rákóczi út 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kov/147/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Kővágószőlős község Önkormányzata címére történő megküldésével (7673 Kővágószőlős, Rákóczi utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kov/147/2019, valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7673 Kővágószőlős, Rákóczi út 34. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozigallas.hu

        Dunántúli napló

        www.kovagoszolos.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.