Csabagyöngye Kulturális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csabagyöngye Kulturális Központ

Közösségfejlesztő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Békési út 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rendezvényeket szervez, valamint részt vesz azok lebonyolításában: Családi- és gyermekrendezvények, komoly- és népzenei koncertek, irodalmi, színházi és egyéb szabadidős programok, versenyek, kiállítások, kézműves foglalkozások, továbbá a népi hagyományok megőrzését segítő rendezvények. Részt vesz a központi kulturális nagyrendezvények szervezésében, lebonyolításában. Segíti az intézményben működő klubok, tanfolyamok, valamint a civil szervezetek tevékenységét. Közreműködik a propagandaanyagok szerkesztésében, tartalmi összeállításában. Pályázati források felkutatását végzi, közművelődési pályázatokat ír. Adminisztrációs feladatok ellátása. Rugalmas munkaidő a programok függvényében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány) kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődési tanár szakképzettség, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott középfokú, vagy felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés. ,

        Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkoztatás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt. Legalább 1-3 év szakmai gyakorlat igazolása. Számítógép felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú közművelődési végzettség. Kézműves szakképesítés. Pályázatíró ismeretek. Angol nyelvtudás. Képzőművészet, népművészet, gyermekfoglalkoztatás területén szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Kommunikációs készség, önálló munkavégzés, csapatmunka, terhelhetőség, kreativitás. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott részletes szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok). Motivációs levél. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Pályázat elnyerése esetén egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-202674484 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csabagyöngye Kulturális Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mü/2019-15. , valamint a munkakör megnevezését: Közösségfejlesztő.         Postai úton, a pályázatnak a Csabagyöngye Kulturális Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szécenyi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mü/2019-15., valamint a munkakör megnevezését: Közösségfejlesztő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.