Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Házi Segítségnyújtás

Szociális Gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2335 Taksony, Szent Anna tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ügyfelek ellátása saját otthonukban, gondozási és segítői tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Szociális gondozó-ápoló,

        Magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás a kérvényezésről

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2335 Taksony, Szent Anna tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/88-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális Gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2335 Taksony, Szent Anna tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/88-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Szociális Gondozó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2335 Taksony, Szent Anna tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.taksony.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.