Állatorvostudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Osztály

ügyvivő szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodni a havi költségvetési jelentés elkészítéséről; elkészíteni, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálni a szakmai területét érintő szabályzatokat. a Számviteli terület munkájának irányítása, és folyamatba épített ellenőrzése; az éves költségvetési javaslat alapján az előirányzatok lebontása kötelezettségvállalónként és keretenként; az évközi előirányzat módosítások előkészítése, az előirányzatok nyilvántartása, a belső, keretgazdák illetve témaszámok közötti átcsoportosítások elkészítése; a kötelezettségvállalások pénzügyi szempontból történő ellenjegyzése; likviditási terv készítése; ÁFA, IFA, Rehabilitációs-, cégautó-, reprezentációs és jövedéki adó bevallások elkészítés, egyeztetése és - teljesítése; adatszolgáltatások az év végi számszaki beszámolóhoz, belső elemzésekhez; a számszaki beszámolóhoz szükséges kincstári egyeztetés megszervezése (gyakoriság, ellenőrzés); gondoskodni a szerződések, pályázatok egyéb pénzügyi elszámolások naprakész nyilvántartásáról; érvényesítés, utalványozás a belső szabályzatoknak megfelelően; kapcsolattartás az integrált pénzügyi ügyviteli rendszer tekintetében; gondoskodik a hallgatói befizetések könyvelésbe történő naprakész átvezetéséről; gondoskodni az Egyetem elismert tartozásállományáról szóló havi adatszolgáltatás teljesítéséről;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szakirányú felsőfokú (pénzügyi-számviteli, közgazdasági) végzettség,,

        vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés;

        pénzügyi területen – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat;

        államháztartási pénzügyi területen – legalább 1-3 év tapasztalat;

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés b.) pontja).

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/3439-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/3439-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok - 2019. március 29.

        ÁTE hirdetőtábla - 2019. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.