Központi Statisztikai Hivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Központi Statisztikai Hivatal

Személyügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 , Keleti Károly utca 5-7.

Ellátandó feladatok:

Gazdálkodási területen: • A NEXON HR személyügyi nyilvántartó rendszerben vezeti a jogviszonyt érintő változásokat, kimutatásokat készít a létszámok, illetmények vonatkozásában. • Kezeli, és ellenőrzi az álláshely nyilvántartó rendszer adatait, részt vesz a KIRA rendszer és a NEXON rendszer adatátadásában, és az adatátadások ellenőrzésében. • Részt vesz a felelősségi körébe tartozó szervezeti egységek kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott személyügyi feladatokban. Humánstratégiai területen: • Közreműködik a hivatali kiválasztási rendszer működtetésében. • Közreműködik a hivatali teljesítményértékelési és ösztönzési rendszer működtetésében, fejlesztésében. • Közreműködik az új munkatársak szocializációjának, karriermenedzsmentjének támogatására mentori rendszer, pályaorientációs program kidolgozásában, valamint a vezető-szakértő utánpótlás kezelés fejlesztésében, működtetésében. • Megtartó- és kilépési interjúkat készít, valamint kérdőíves munkatársi felméréseket végez, eredményük értékelése alapján elemzi a hivatali fluktuációt, valamint javaslatot tesz a személyügyi tevékenységek és szolgáltatások fejlesztésére.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Személyügyi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, -i vagy egyetemi szintű végzettség,

        Magabiztos felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        Kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása

        Pályakezdők jelentkezését is várjuk

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakirányú szakképzettség

        Szakirányú szakmai tapasztalat

        Közigazgatási szervnél szerzett szakmai tapasztalat

        Nexon szoftver ismerete

        Aktív angol nyelvismeret

Elvárt kompetenciák:

        Szervezőkészség,

        Együttműködési készség,

        Hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció,

        Csapatmunka,

        Problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz (Kit. 83. § (5) bekezdése szerint)

        Motivációs levél (fizetési igény és szakterület megjelölésével)

        Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 345-1231 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 1016 , valamint a munkakör megnevezését: Személyügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 1016, valamint a munkakör megnevezését: Személyügyi referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a "KSH 1016" azonosító számot, Hársfai Anita részére az allashely@ksh.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ksh.hu - 2019. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

• Szakmai fejlődési- és továbbképzési lehetőség • Nemzetközi projektekben való részvétel • Folyamatosan megújuló szervezet • Home office lehetőség • Családbarát munkahely • Sport- és kulturális programok Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.