Dél-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-Pesti Tankerületi Központ

Budapest XXI. Kerületi Mátyás Király Általános Iskola-testnevelő szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1212 Budapest XXI., Kolozsvári utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

alsó és felső tagozaton testnevelés órák ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelő szakos tanár,

        - magyar állampolgárság

        - büntetlen előélet

        -cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, testnevelő szakos végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló iratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Katalin intézményvezető nyújt, a 06-1-278-21-30 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81-2019/5 , valamint a munkakör megnevezését: Budapest XXI. Kerületi Mátyás Király Általános Iskola-testnevelő szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1212 Budapest XXI., Mária királyné útja 42. út 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81-2019/5, valamint a munkakör megnevezését: Budapest XXI. Kerületi Mátyás Király Általános Iskola-testnevelő szakos tanár.

        Elektronikus úton Juhász Katalin részére a iskola@kolozsvari.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.