Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Szakinformatikai Osztály

Szakinformatikus (rendszerkönyvtáros)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ könyvtárinformatikai rendszereinek (ALEPH, PRIMO, Eprints, OJS, OCS, egyedi alkalmazások) és weboldalainak (egyedi és WordPress) létrehozása, karbantartása, technikai adminisztratív feladatok ellátása, statisztikák összeállítása. A könyvtáros munkatársak és az ügyfelek számára napi segítségnyújtás, kapcsolattartás az informatikai támogatást biztosító cég munkatársaival. Közreműködés fejlesztési tervek kidolgozásában és lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok;

        HTML5, CSS, Javascript, Bootstrap ismeretek;

        PHP ismeretek;

        MySQL adatbázis-kezelési ismeretek;

        Linux-on futó alkalmazások üzemeltetésének ismerete;

        alapfokú angol nyelvismeret;

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtárszakmai tapasztalat;

        Honlap üzemeltetésben szerzett gyakorlat;

        Aleph integrált könyvtári rendszer használatában szerzett gyakorlat;

        OJS/OCS szoftver használatában szerzett gyakorlat;

        Eprints repozitórium szoftver használatában szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

        Precíz, felelősségteljes munkavégzés,

        felhasználó-orientált szemléletmód,

        jó problémamegoldó képesség, pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        önálló munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        motivációs levél bérigény megjelölésével;

        iskolai végzettséget gazoló bizonyítványok másolatai,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/0219-IG , valamint a munkakör megnevezését: Szakinformatikus (rendszerkönyvtáros).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/0219-IG, valamint a munkakör megnevezését: Szakinformatikus (rendszerkönyvtáros).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2019. március 27.

        Katalist - 2019. március 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.