Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Szakinformatikai Osztály

Ügyfélszolgálati adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ DOI Irodájának szolgáltatásait igénybe vevő partnerek számára DOI azonosítók regisztrációja, az ehhez kapcsolódó adminisztratív (szerződéskötés, számlázás előkészítése) és adatfeldolgozási feladatok ellátása (regisztrációs űrlapok kitöltése, XML fájlok összeállítása). Szakmai segítségnyújtás az Open Journal Systems szoftvert használó folyóirat-szerkesztőségek részére. Információ- és segítségnyújtás a partnerek részére a könyvtár indexelési és archiválási szolgáltatásairól, együttműködés az ezekben a munkafolyamatokban résztvevő kollégákkal. A szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, pótoltatása. Kapcsolattartás angol nyelven a DOI ügynökségekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        minimum 1 év adminisztratív területen szerzett tapasztalat;

        középfokú aktív angol nyelvtudás szóban és írásban (államilag elismert C típusú nyelvvizsga);

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtárban és/vagy folyóirat szerkesztésben szerzett tapasztalat

        DOI regisztrációban, repozitóriumi feldolgozásban, MTMT adminisztrációban szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        precizitás,

        felhasználó-orientált szemléletmód,

        jó problémamegoldó képesség,

        önálló munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        motivációs levél;

        iskolai végzettséget gazoló bizonyítványok másolatai,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2019-IG , valamint a munkakör megnevezését: Ügyfélszolgálati adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2019-IG, valamint a munkakör megnevezését: Ügyfélszolgálati adminisztrátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az informatikai főigazgató-helyettes felterjesztése alapján, a főigazgató dönt a határozatlan idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2019. március 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.