Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Kórházi finanszírozási referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Finanszírozási rendeletek, törvények naprakész követése. • Kórházi betegadminisztrációs rendszer aktív használata. • Az aktív fekvőbeteg osztályok kódolási munkájának ellenőrzése, javítása, hatékonyabbá tétele. • Külső és belső adatszolgáltatásokban, jelentések készítésében való aktív részvétel. • Finanszírozási adatszolgáltatás lebonyolítása, adatainak ellenőrzése, elemzése. • Hibalisták javítása/javíttatása, finanszírozási elszámolások értékelése. • Kapcsolattartás az osztályokkal és más kórházakkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) felek közalkalmazotti keresetkiegészítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Hasonló munkakörben szerzett legalább 3 éves munkatapasztalat.

        Irodai alkalmazások (levelező rendszer, MS Office, adatbázis kezelés) gyakorlott szintű ismerete

        Egészségügyi alkalmasság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyi ügyvitelszervező képesítés vagy egyéb szakirányú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-977 , valamint a munkakör megnevezését: Kórházi finanszírozási referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-977, valamint a munkakör megnevezését: Kórházi finanszírozási referens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK honlapja - 2019. április 4.

        Kórház honlapja - 2019. április 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.