Petőfi Irodalmi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum

múzeumi kommunikációs szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a múzeum rövid és hosszú távú marketingstratégiájának kialakításában és megvalósításában, az intézmény teljes marketingkommunikációs aktivitásának felügyelete és megvalósítása, hirdetések, kiadványok, plakátok, szórólapok terveztetése és kiviteleztetése, sajtóadatbázis karbantartása, részvétel a múzeum online marketing stratégiájának kialakításában, a közösségi média felületein való jelenlétének támogatása, tartalmi szolgáltatásban való aktív részvétel, együttműködés a múzeum más főosztályaival.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        marketing területen, kulturális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        élő sajtókapcsolatok a kulturális újságírás területén

Elvárt kompetenciák:

        irodalmi tájékozottság,

        rálátás a hazai irodalmi és kulturális környezetre,

        pozitív szemlélet,

        proaktivitás,

        a feladatokhoz való kreatív és innovatív hozzáállás,

        kiemelkedő kommunikációs készség magyarul és angolul, mind szóban, mind írásban,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 317-3611/244 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/56/2019 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kommunikációs szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/56/2019, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kommunikációs szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton muzeuminf@pim.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozott időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével, a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a kinevezési jogkör gyakorlóján és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. a pályázat eredményéről a pályázók minden esetben írásbeli értesítést kapnak. a döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a benne foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.