Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsöde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsöde

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Szent István utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése, a pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében az óvodapedagógus munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pedagógiai asszisztens,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

        cselekvőképes

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás

        nyilatkozat arról,hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléshez, továbbításhoz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0620/340-40-64 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsöde címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Szent István utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsöde címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Szent István utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2019, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Szent István utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyorzamolyovi.hu

        www.gyorzamoly.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.