Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 19.pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Analitikák, nyilvántartások vezetése, a Magyar Államkincstár felé adatszolgáltatás,KSH statisztikák

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Normatíva igénylésével kapcsolatos feladatok, pénztárak kezelése, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos számlázási feladatok, adatszolgáltatások

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,

        pénzügyi-gazdálkodási munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatai, a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról, nyilatkozatban való hozzájárulás a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve ahhoz, hogy azokat a döntésben érintettek megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/642/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/642/2019., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatot, valamint személyes meghallgatást követően a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pilisjaszfalu.hu - 2019. március 26.

        www.tinnye.hu - 2019. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisjaszfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.