Útkeresés Segítő Szolgálat - Dunaújváros

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Útkeresés Segítő Szolgálat
Család és Gyermekjóléti Központ

Óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6. b

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dunaújváros járáshoz tartozó településekhez kapcsolódóan a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szoc. munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, családjának és az intézmény pedagógusainak. Egyén, csoportos és közösségi szoc. munkát végez, gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 15/1998 NM rendelet 2. számú mellékletében található óvodai és iskolai szoc. segítő,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunikációs készség,

        Kiváló szintű Empátiás készség,

        Kiváló szintű Probléma felismerés, megoldás,

        Kiváló szintű Team-be dolgozás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        Önéletrajz

        Erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Útkeresés Segítő Szolgálat - Dunaújváros címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Útkeresés Segítő Szolgálat - Dunaújváros címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6. B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019., valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.