Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda

Pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3235 Mátraszentimre, Rákóczi Ferenc utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Pedagógiai programjában meghatározott oktató-nevelő munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, történelem - magyar vagy történelem - bármely szak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű korszerű szakmai ismeretek,

        Kiváló szintű kommunikációs képesség,

        Kiváló szintű digitális eszközök használata,

        Kiváló szintű elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai

        Kilencven napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására.

        A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálási eljárásának lefolytatásáig, ill. sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-298-2661 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda címére történő megküldésével (3235 Mátraszentimre, Rákóczi Ferenc út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2019., valamint a munkakör megnevezését: Pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        zakupszky.hu - 2019. április 10.

        www.matraszentimre.hu - 2019. április 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.