Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Gazdálkodási Főosztály

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A beérkezett, az ellenőrzése során helyesnek ítélt számlák érvényesítése; A szállítók teljeskörű, analitikus nyilvántartásának vezetése a zárt informatikai rendszerben; A szállítói számlák kiegyenlítési határidejének folyamatos figyelése; GIRO rendszeren történő utalások teljesítése; Az ÁFA, REHAB, cégautóadó bevallások határidős elkészítése és elektronikus beküldése; NAV folyószámla negyedéves egyeztetése, és dokumentálása; A törvényi előírások alapján az önellenőrzések elkészítése, önellenőrzési jegyzőkönyv felvételével, a szükséges számítások és bizonylatok csatolásával; Havi, negyedéves, éves zárással kapcsolatos egyeztetési feladatok ellátása; Részvétel a Hivatal leltározási feladatainak ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        Az államháztartási területen, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,

        Számítógépes programok (MS Office, Windows) felhasználói szintű alkalmazása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Adótanácsadói végzettség,

        Közigazgatási szakvizsga megléte,

        SAP 6.0 informatikai rendszer pénzügyi-számviteli moduljában szerzett gyakorlat,

        ECDL START (4 modulos) vizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

        Szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása,

        Kiváló problémamegoldó képesség,

        Önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        Megbízhatóság és precizitás,

        Hivatástudat és elkötelezettség,

        Jó kommunikációs és együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata,

        a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát annak elbírálásában részt vevő személyek megismerjék. A hozzájárulás bármikor visszavonható, de az nem érinti az addig végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása nem kötelező, de annak hiányában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a pályázatot figyelembe venni nem tudja, azt a pályázati határidő lejártát követő 1 munkanapon belül megsemmisíti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HÖO P-01/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címére történő megküldésével (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HÖO P-01/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A kinevezés feltétele a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beszerzése, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi eljárásban való részvétel. A munkáltatóval kapcsolatban további lényeges információt az www.sztnh.hu honlapon szerezhet. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által végzett adatkezelések vonatkozásában a pályázót megillető jogok elérhetők az www.sztnh.gov.hu honlap adatvédelem oldalán lévő adatkezelési tájékoztatóban. A munkakörrel kapcsolatban bővebb felvilágosítást Kolozsváriné Máté Erzsébet pénzügyi osztályvezető (tel: +36 1 474 5703) ad.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sztnh.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.