Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ)

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ)

építményvillamossági műszaki ellenőr és általános műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6724 Szeged, Huszár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. Leendő munkatársunk feladatai: műszaki ügyintézői és műszaki ellenőri feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, szabványok és az NGSZ belső szabályzatai, igazgatói utasításai előírásainak megfelelően. Alapvetően Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi nevelési intézmény (óvodák), az NGSZ-hez hozzárendelt művelődési és egyéb kulturális intézmények (művelődési házak, Kövér Béla Bábszínház, Szent Györgyi Albert AGÓRA, Móra Ferenc Múzeum), valamint az NGSZ használatában, hasznosításában, működtetésében lévő (Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor) épületekhez (összesen: 72 épületingatlan) kapcsolódó építményvillamossági.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) intézményvezetői rendelkezés allapján létrejött megegyezés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        önálló munkavégzés, kiválló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, határozott fellépés, terhelhetőség

        MS Office programok (World, Exel) felhasználói szintű ismerete

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizheti

        B kategóriás gépjárművezetői engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Magyar Mérnöki Kamaránál épületvillamossági műszaki ellenőrként regisztrált aktív nyilvántartás

        TERC költségvetés készítő program gyakorlott ismerete

        AutoCad gyakorlott ismerete

        költségvetési szervnél, műszaki területen vagy közbeszerzések, versenyeztetési eljárások területén szerzett tapasztalat

        felsőfokú végzettség

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz (kérjük a pályázat tárgyában megjelölni a megpályázott munkakört)

        legmagasabb iskolai végzettséget, valamint szakképesítést igazoló iskolai bizonyítványok másolata

        motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/5351-1/2019/I00 , valamint a munkakör megnevezését: építményvillamossági műszaki ellenőr és általános műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) címére történő megküldésével (6724 Szeged, Huszár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/5351-1/2019/I00, valamint a munkakör megnevezését: építményvillamossági műszaki ellenőr és általános műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ngsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.