Dencsházai Társult Óvodák és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dencsházai Társult Óvodák és Konyha
Varázsdoboz Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7915 Szentegát, Iskola utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek oktatása-nevelése a Helyi Pedagógiai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        főiskolai végzettséget igazoló oklevél

        középfokú végzettség esetén az óvónőképző szakközépiskolai bizonyítvány

        erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazotti munkakör betöltéséhez

        egészségügyi alkalmasság

        szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/320-2830 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dencsházai Társult Óvodák és Konyha címére történő megküldésével (7915 Dencsháza, Petőfi utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Dencsházai Társult Óvodák és Konyha címére történő megküldésével (7915 Dencsháza, Petőfi utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.