Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata -Mint intézmény fenntartó

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár
Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.05.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2455 Beloiannisz, Rákóczi utca 24 - 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 a Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár egyéni felelősségű irányítása, a szakszerű és jogszabályoknak megfelelő működés, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása,  a Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységének irányítása, koordinálása, az intézmény profiljába tartozó, (hazai) görögséget érintő és görögségtől független kulturális és egyéb rendezvények, programok, szakkörök stb. megszervezése, lebonyolítása, a görögség érdekeinek mindenkori szem előtt tartásával,  a Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár rendezvénytermének hasznosítása,  a kulturális szervezési feladatokhoz kapcsolódó és az intézmény profiljába tartozó egyéb tevékenységek ellátása,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Művelődésszervező/Nemzetközi Kapcsolatok/Kulturális rendezvényszervező/Egyéb kulturális,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Művelődésszervező/Nemzetközi Kapcsolatok/Kulturális rendezvényszervező/Egyéb kulturális,

        Görög nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Vezetési, szervezési - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Művelődésszervezés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         az állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, nyelvtudás meglétét igazoló okmányok másolata,

         hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,

         részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó által beszélt idegen nyelvek megjelölését,

         a pályázó eddigi szakmai munkájának ismertetése,

         a Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár vezetésére, fejlesztésére, hasznosításának megvalósítására vonatkozó program,

         arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

         nyilatkozat arról, hogy kéri-e zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06306955360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata -Mint intézmény fenntartó címére történő megküldésével (1054 Budapest, Vécsey utca 5. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/1147-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata -Mint intézmény fenntartó címére történő megküldésével (1054 Budapest, Vécsey utca 5. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/1147-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatbontás a pályázati határidő lejártát követő 10 naptári napon belül, előre meghatározott időpontban lesz a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának hivatali helyiségében a pályázók részvételével, melyről a pályázók – elérhetőségüknek a borítékon történő feltüntetése esetén - külön értesítést kapnak. A pályázók a pályázatot elbíráló közgyűlés pontos időpontjáról értesítést kapnak. A pályázati feltételeknek meg nem felelő pályázó pályázata elutasításra kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        mgoo.hu - 2019. április 5.

        Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata - 2019. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mgoo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.