MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
műszaki osztály

Vízszerelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Szigony utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Karbantartói vízszerelői feladatok ellátása. Duguláselhárítás, kisebb csővezetéki átalakítások. Kisebb szerelvények cseréje, beépítése (pl.: nyomáscsökkentők beépítése). Ügyelet adása hétvégén is- telefonos.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, Vízszerelő,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

        Pályakezdő jelentkező esetén a betanítás megoldható

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium,

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Más karbantartási szakterület ismerete (pl.: klíma szerelói tapasztalat, épület automatikai rendszer

        Épület üzemeltetésben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével.

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

        Felvétel esetén 3 hónapnál nem régibb Hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019/KOKI/P , valamint a munkakör megnevezését: Vízszerelő.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével (1083 Budapest, Szigony utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019/KOKI/P, valamint a munkakör megnevezését: Vízszerelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidővel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.