Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Kiemelt Beruházások Igazgatósága

Ügyvivő szakértő (építész tervező, építőmérnök szakági tervező)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, , .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Semmelweis Egyetem több helyszínén megvalósuló beruházások előkészítése, megvalósításának építész és építőmérnök szakági tervezése Kiemelt feladatai: – A Semmelweis Egyetem Kiemelt Beruházások Igazgatósága által kezelt klinikai beruházások tervezésében és lebonyolításában való szakági műszaki tervek elkészítése – a beruházások szakági előkészítési munkáinak ellátása – a beruházások döntéselőkészítő-anyagának összeállításában közreműködik – az alvállalkozó szakági műszaki tervdokumentációk, mérnöki szolgáltatások beszerzésére vonatkozó szakági kiírások, tervezési programok, ellenőrzésében véglegesítésében részt vesz, ellenőrzi, véleményezi – szakági támogatást nyújt a külsős műszaki szolgáltatók kiválasztására irányuló beszerzési és közbeszerzési eljárásokban – a fejlesztés ütemterv szerinti előrehaladását figyelemmel kíséri, felügyeli, a szakági kockázatokat jelzi, rendszeres jelentést készít az általa felügyelt szakterületi feladatokról – belső és külső egyeztetéseken, kooperációkon, hatósági-támogatói egyeztetéseken részt vesz, szakágára vonatkozó kérdésekben állást foglal, elősegíti a fejlesztés sikeres megvalósítását – a fejlesztéshez kapcsolódó beszámolók szakmai tartalmát szakágára vonatkozóan elkészíti, az alátámasztó dokumentumokat összeállítja

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség, műszaki szakirányú végzettség (építészmérnök, építőmérnök),

        Minimum 1-3 év tapasztalat műszaki szakterületen

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        AutoCAD tervező program ismerete

        Regisztrált kamarai műszaki ellenőr jogosultság megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló projektben, egészségügyi intézményben szerzett, beruházói műszaki előkészítői tapasztalat

        EU-s támogatásból megvalósuló beruházásokban való részvétel

        Szakmai anyagok kezeléséhez szükséges nyelvismeret

        Regisztrált kamarai műszaki ellenőr jogosultság megléte magasépítési vagy mélyépítési területre (ME-É vagy ME-M)

        ArchiCAD tervezői program ismerete

        TERC költségvetés készítő program ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség,

        Dinamikus, magabiztos fellépés, felelősségvállalás,

        Jó szervező- és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36375/KSKBI/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (építész tervező, építőmérnök szakági tervező).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36375/KSKBI/2019, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (építész tervező, építőmérnök szakági tervező).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 36375/KSKBI/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.