Észak-Kelenföldi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda Telephely
Óvoda

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 XI.kerület, Mérnök u. 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-6-7 éves gyermekek nevelésében, fejlesztésében való aktív részvétel óvodapedagógus irányításával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Pedagógiai asszisztensi képesítés,

        Pedagógiai asszisztensi képesítés - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Magyarállampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-Kelenföldi Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 247/2019/P , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-Kelenföldi Óvoda címére történő megküldésével (1119 Budapest, Tétényi út 46-48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 247/2019/P, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.