Koroncói Tulipános Napköziotthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Koroncói Tulipános Napköziotthonos Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9113 Koroncó, Rákóczi utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása óvodai csoportban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens,

        elvárt - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a végzettséget igazoló dokumentumok másolata, fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96-499-957 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Koroncói Tulipános Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (9113 Koroncó, Rákóczi utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Koroncói Tulipános Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (9113 Koroncó, Rákóczi utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2019., valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Óvodavezető dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.