Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

hatósági állatorvos

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Vologda utca 1.

Ellátandó feladatok:

Állategészségügyi, állatvédelmi, élelmiszerlánc-biztonsági hatósági feladatok területi (megyei) szinten való ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

járványügyi/állategészségügyi hatósági intézkedések szervezése, felügyelete állatbetegségek megyei monitoring/mentesítési programjának felügyelete engedélyköteles élelmiszer előállítók megyei hatósági felügyelete állatgyógyszer/élőállat forgalmazás, takarmányforgalmazás ellenőrzésének megyei hatósági felügyelete

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, állatorvos,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű magas színvonalú szakmai ismeretek, önálló munkavégzési képesség, terhelhetőség,

        precizitás, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati eljárásban résztvevők által történő megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/399-5759 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/01295-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági állatorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/01295-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: hatósági állatorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a beérkezést követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztott pályázók a munkáltató képviselőjével személyes konzultáción vesznek részt. A pályázati kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.